Lượt truy cập: 12625905
Người online: 179

Họ và tên: Điểu Huỳnh Sang

Tên thường gọi: Điểu Huỳnh Sang

Ngày sinh: 25/12/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: S`tiêng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ấp 5, xã An Khương, huyện Hớn Quản , Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Ban quản lý khu di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII

Nơi làm việc: Ban quản lý khu di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 2/9/2010

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII (2011 - 2016)