Lượt truy cập: 12625895
Người online: 175

Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn An Lạc, phường Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 17/4/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Cấp tỉnh (1995-1999; 1999-2004)