Lượt truy cập: 12629170
Người online: 134

Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng

Tên thường gọi: Bùi Mạnh Hùng

Ngày sinh: 8/6/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bình Phước, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 16/8/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện 2 khóa, cấp tỉnh 4 khóa (khóa 2011-2016)