Lượt truy cập: 12652837
Người online: 247

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Lệ

Tên thường gọi: Phạm Thị Mỹ Lệ

Ngày sinh: 8/3/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Huyện Châu Đốc , An Giang

Trình độ chuyên môn: Bồi dưỡng Quản trị kinh doanh, Bồi dưỡng chính trị Nguyễn Ái Quốc

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty TNHH Mỹ Lệ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không