Lượt truy cập: 13789947
Người online: 218

Họ và tên: Điểu Huỳnh Sang

Tên thường gọi: Điểu Huỳnh Sang

Ngày sinh: 25/12/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: S`tiêng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ấp 5, xã An Khương, huyện Hớn Quản , Bình Phước

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 2/9/2010

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Phước khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016