Lượt truy cập: 14266169
Người online: 58

Họ và tên: Tôn Ngọc Hạnh

Tên thường gọi: Tôn Ngọc Hạnh

Ngày sinh: 29/8/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An , Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 19/5/2002

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016