Lượt truy cập: 14266119
Người online: 64

Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Phước

Ngày vào đảng: 17/4/1981

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 1995-1999; 1999-2004; Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016