Lượt truy cập: 14640157
Người online: 100
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đặng Ngọc Nghĩa 11/7/1959 Nam Thừa Thiên - Huế
2 Trần Hồng Nguyên 26/5/1969 Nữ Bình Thuận
3 Lê Thị Nguyệt 2/6/1963 Nữ Vĩnh Phúc
4 Đinh Văn Nhã 27/6/1960 Nam Phú Yên
5 Lưu Bình Nhưỡng 4/2/1963 Nam Bến Tre
6 Nguyễn Văn Pha 24/10/1961 Nam Nam Định
7 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
8 Đôn Tuấn Phong 27/7/1970 Nam An Giang
9 Tòng Thị Phóng 10/2/1954 Nữ Sơn La
10 Nguyễn Hạnh Phúc 12/5/1959 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10