Lượt truy cập: 14263208
Người online: 49
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Quốc Hưng 23/11/1961 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Hải Hưng 22/3/1966 Nam Hải Dương
3 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
4 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Nghệ An
5 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam Khánh Hoà
6 Trần Thị Quốc Khánh 1/9/1959 Nữ TP Hà Nội
7 Đỗ Thị Lan 17/11/1967 Nữ Quảng Ninh
8 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
9 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang
10 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10