Lượt truy cập: 14470604
Người online: 158
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Quang Hàm 3/5/1970 Nam Phú Thọ
2 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng
3 Phùng Quốc Hiển 6/4/1958 Nam Lai Châu
4 Hoàng Thị Hoa 25/9/1962 Nữ Bắc Giang
5 Mai Thị Phương Hoa 25/11/1971 Nữ Nam Định
6 Nguyễn Thị Mai Hoa 22/4/1967 Nữ Đồng Tháp
7 Trương Minh Hoàng 12/6/1962 Nam Cà Mau
8 Nguyễn Công Hồng 15/8/1961 Nam Đồng Nai
9 Nguyễn Thanh Hồng 8/6/1960 Nam Bình Dương
10 Phùng Văn Hùng 6/4/1960 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10