Lượt truy cập: 14366114
Người online: 56
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
2 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
3 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
4 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
5 Lê Thu Hà 26/11/1968 Nữ Lào Cai
6 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
7 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
8 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
9 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Bạc Liêu
10 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10