Lượt truy cập: 12648816
Người online: 209
   Kết quả tìm được: 100    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
2 Nguyễn Ngọc Bảo 1/9/1959 Nam Vĩnh Phúc
3 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai
4 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
5 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
6 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
7 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
8 Mã Điền Cư 25/1/1954 Nam Quảng Ngãi
9 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
10 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10