Lượt truy cập: 12652931
Người online: 136
   Kết quả tìm được: 64    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
2 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
3 Nguyễn Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái
4 Nguyễn Thanh Bình 6/8/1955 Nam Vĩnh Long
5 Phạm Đức Châu 4/1/1959 Nam Quảng Trị
6 Đặng Thị Kim Chi 23/5/1963 Nữ Phú Yên
7 Nguyễn Văn Chiến 2/3/1957 Nam Bắc Ninh
8 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
9 Huỳnh Ngọc Đáng 26/4/1958 Nam Bình Dương
10 Nguyễn Hữu Đức 20/2/1966 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10