Lượt truy cập: 14481397
Người online: 33
   Kết quả tìm được: 55    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
2 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
3 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
4 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
5 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
6 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
7 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
8 Vương Ngọc Hà 15/9/1977 Nữ Hà Giang
9 Nguyễn Thị Hồng Hà 10/10/1966 Nữ Ninh Thuận
10 Lữ Thanh Hải 21/7/1968 Nam Khánh Hoà

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10