Lượt truy cập: 13409530
Người online: 192
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10