Lượt truy cập: 13409617
Người online: 248
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Thúy 11/9/1967 Nữ TP Đà Nẵng
2 Nguyễn Thị Minh Trang 16/5/1979 Nữ Vĩnh Long
3 Phạm Thị Thu Trang 25/10/1967 Nữ Quảng Ngãi
4 Nguyễn Anh Trí 14/9/1957 Nam TP Hà Nội Nghỉ hưu từ 1/10/2017
5 Nguyễn Quang Tuấn 5/1/1967 Nam TP Hà Nội Ngày 28/3/2018, Trường ĐH Y Hà Nội có Quyết định số 827/QĐ-ĐHYHN bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Nguyễn Quang Tuấn
6 Trương Anh Tuấn 29/5/1963 Nam Nam Định
7 Nguyễn Thanh Xuân 6/10/1962 Nam TP Cần Thơ
8 Nguyễn Thị Như Ý 2/11/1973 Nữ Đồng Nai
9 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ
10 Ngô Thị Kim Yến 19/9/1969 Nữ TP Đà Nẵng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10