Lượt truy cập: 13391277
Người online: 126
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Đình Thưởng 9/1/1962 Nam Phú Thọ
2 Lê Tuấn Tứ 9/9/1958 Nam Khánh Hoà
3 Nguyễn Văn Tuyết 25/11/1960 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
4 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Mùa A Vảng 29/9/1983 Nam Điện Biên
6 Nguyễn Thị Yến  (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) 10/2/1951 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10