Lượt truy cập: 12504647
Người online: 149
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Đắk Nông
2 Đào Xuân Yên 15/4/1972 Nam Thanh Hoá
3 Đặng Thị Hoàng Yến 1/6/1959 Nữ Long An Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-QH13 ngày 26/5/2012 (tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII)

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10