Lượt truy cập: 14093615
Người online: 83
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Tuấn Tứ 9/9/1958 Nam Khánh Hoà
2 Nguyễn Văn Tuyết 25/11/1960 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Mùa A Vảng 29/9/1983 Nam Điện Biên
5 Nguyễn Thị Yến  (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) 10/2/1951 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10