Lượt truy cập: 13795920
Người online: 286
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mai Thị Ánh Tuyết 1/12/1960 Nữ An Giang
2 Đoàn Văn Việt 10/2/1963 Nam Lâm Đồng
3 Đặng Thế Vinh 27/6/1963 Nam Hậu Giang Ngày 31/101/2017, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Vinh giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2017.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10