Lượt truy cập: 13391270
Người online: 128
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Kiều Trinh 6/3/1987 Nữ Nghệ An Quyết định số 470 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An
2 Lò A Tư 16/4/1991 Nam Lai Châu
3 Hồ Thị Vân 12/2/1983 Nữ Quảng Ngãi
4 Quàng Thị Vân 20/4/1985 Nữ Điện Biên
5 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
6 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
7 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10