Lượt truy cập: 12504645
Người online: 147
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10