Lượt truy cập: 13155886
Người online: 223
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang phân công giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 01/6/2019.
2 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
3 Triệu Tài Vinh 26/8/1968 Nam Hà Giang Quyết định số 1297-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
4 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10