Lượt truy cập: 13423220
Người online: 271
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Hồng Tịnh 12/6/1961 Nam Đồng Nai
2 Lê Quang Trí 12/6/1973 Nam Tiền Giang
3 Huỳnh Minh Tuấn 10/10/1980 Nam Đồng Tháp
4 Bùi Thanh Tùng 12/12/1961 Nam TP Hải Phòng
5 Nguyễn Thị Vân 27/6/1976 Nữ Yên Bái
6 Nguyễn Bắc Việt 22/2/1961 Nam Ninh Thuận
7 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Nghệ An
8 Đinh Duy Vượt 24/4/1961 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10