Lượt truy cập: 13423430
Người online: 270
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Văn Nọ 1/1/1964 Nam Long An
2 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
3 Nguyễn Thị Phúc 19/5/1965 Nữ Bình Thuận
4 Nguyễn Ngọc Phương 16/8/1959 Nam Quảng Bình
5 Nguyễn Đắc Quỳnh 11/6/1961 Nam Sơn La
6 Nguyễn Văn Sơn  (Nguyễn Sơn) 7/8/1959 Nam Hà Tĩnh Thông báo số 942/TB- TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
7 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
8 Phạm Xuân Thăng 1/6/1966 Nam Hải Dương
9 Hoàng Đức Thắng 12/11/1964 Nam Quảng Trị
10 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10