Lượt truy cập: 12504696
Người online: 175
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Hồng Thắm 17/11/1975 Nữ TP Cần Thơ
2 Phạm Tất Thắng 9/9/1970 Nam Vĩnh Long
3 Đào Trọng Thi 23/3/1951 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Trung Thu 30/11/1958 Nam Long An Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 748/NQ-UBTVQH13
5 Trần Thị Diệu Thúy  (Trần Thị Diệu Thuý) 8/3/1977 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Xuân Thủy 19/3/1985 Nam Phú Thọ
7 Lê Như Tiến 4/8/1954 Nam Quảng Trị
8 Nguyễn Xuân Trường 24/8/1959 Nam TP Hải Phòng
9 Lê Tuấn Tứ 9/9/1958 Nam Khánh Hoà
10 Nguyễn Văn Tuyết 25/11/1960 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10