Lượt truy cập: 13391387
Người online: 182
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Bình Thuận
2 Nguyễn Thị Phúc 4/3/1982 Nữ Hưng Yên Công văn số 08/TB-VP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Quyết định số 460/ QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều động và bổ nhiệm bà Phúc từ ngày 15/02/2019.
3 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Tây Ninh
4 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn
5 Nguyễn Thanh Quang 6/12/1964 Nam TP Đà Nẵng Công văn 6370-CV/VPTW ngày 11/4/2018 của VP TW thông báo ý kiến của Ban Bí thư đồng ý để đồng chí Nguyễn Thanh Quang thôi giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH Tp Đà Nẵng.
6 Dương Trung Quốc 2/6/1947 Nam Đồng Nai
7 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
8 Quách Thế Tản 7/5/1949 Nam Hoà Bình
9 Lâm Đình Thắng 30/8/1981 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Phạm Tất Thắng 9/9/1970 Nam Vĩnh Long

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10