Lượt truy cập: 13374718
Người online: 223
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Quang Thành 19/10/1965 Nam Cao Bằng Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I.
2 Nguyễn Đình Tiến 15/8/1963 Nam Quảng Nam
3 Trần Quốc Tỏ 28/1/1962 Nam Thái Nguyên
4 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Bạc Liêu Ngày 21/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 598/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu
5 Dương Minh Tuấn 24/11/1974 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Trần Dương Tuấn 8/5/1961 Nam Bến Tre
7 Phan Văn Tường 2/7/1960 Nam Thái Nguyên
8 Nguyễn Hồng Vân 21/9/1962 Nam Phú Yên
9 Võ Trọng Việt 10/9/1957 Nam Lạng Sơn
10 Lê Quý Vương 2/2/1956 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10