Lượt truy cập: 13796352
Người online: 655
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Hà Tĩnh
2 Trần Công Thuật 27/6/1961 Nam Quảng Bình
3 Phùng Thị Thường 4/8/1985 Nữ Vĩnh Phúc
4 Hoàng Quốc Thưởng 16/10/1977 Nam Hải Dương
5 Trần Văn Tiến 5/5/1962 Nam Vĩnh Phúc
6 Hoàng Văn Trà 8/6/1964 Nam Phú Yên Quyết định số 890- QĐNS/TW ngày 28/9/2018 chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7 Trần Quốc Trung 9/9/1960 Nam TP Cần Thơ
8 Phạm Văn Tuân 4/1/1966 Nam Thái Bình
9 Đặng Hoàng Tuấn 12/11/1978 Nam Long An
10 Trần Anh Tuấn 2/7/1974 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10