Lượt truy cập: 12703441
Người online: 151
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Thịnh 10/8/1957 Nam Hưng Yên
2 Lê Minh Thông 26/12/1957 Nam Thanh Hoá
3 Trần Minh Thống 20/2/1958 Nam Kiên Giang
4 Phạm Trí Thức 2/8/1959 Nam Thanh Hoá
5 Nguyễn Bá Thuyền 3/2/1955 Nam Lâm Đồng
6 Lê Minh Trọng 14/3/1955 Nam Tây Ninh Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2015 theo Quyết định số 1642-QĐNS/TW ngày 05/01/2015
7 Trần Văn Tư 15/9/1958 Nam Đồng Nai
8 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
9 Lê Hiền Vân 29/10/1960 Nam TP Hà Nội
10 Trần Ngọc Vinh 16/11/1955 Nam TP Hải Phòng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10