Lượt truy cập: 13156045
Người online: 298
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Đồng Nai
2 Phan Thị Bình Thuận 10/12/1971 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 Phạm Trí Thức 2/8/1959 Nam Thanh Hoá
4 Ngô Sách Thực 6/5/1962 Nam Bắc Giang
5 Trần Thị Diệu Thúy 8/3/1977 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Trịnh Ngọc Thúy 19/1/1967 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 Bạch Thị Hương Thủy 29/8/1976 Nữ Hoà Bình
8 Mong Văn Tình 10/2/1988 Nam Nghệ An
9 Trần Thị Huyền Trân 5/1/1968 Nữ Trà Vinh
10 Rơ Mah Tuân 30/6/1979 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10