Lượt truy cập: 13391376
Người online: 174
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Bạc Liêu
3 Vương Văn Sáng 10/12/1975 Nam Lào Cai
4 Sần Sín Sỉnh 28/9/1982 Nam Lào Cai
5 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Hà Giang
6 Phương Thị Thanh 21/3/1967 Nữ Bắc Kạn
7 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Lạng Sơn
8 Nguyễn Thị Thảo 16/4/1984 Nữ Nghệ An
9 Trần Tất Thế 7/2/1974 Nam Hà Nam
10 Bùi Thị Thủy 20/7/1983 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10