Lượt truy cập: 12504692
Người online: 174
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Sơn La
2 Trần Khắc Tâm 8/10/1972 Nam Sóc Trăng
3 Phương Thị Thanh 21/3/1967 Nữ Bắc Kạn
4 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Lạng Sơn
5 La Ngọc Thoáng 23/6/1957 Nam Cao Bằng
6 Y Thông 11/11/1966 Nam Phú Yên
7 Phạm Thị Trung 3/5/1978 Nữ Kon Tum
8 Danh Út 19/3/1956 Nam Kiên Giang
9 Ly Kiều Vân 20/1/1976 Nữ Quảng Trị
10 Pờ Hồng Vân 7/4/1977 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10