Lượt truy cập: 13597265
Người online: 103
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Chí Tài 8/1/1980 Nam Thừa Thiên - Huế
2 Hà Thị Minh Tâm 5/1/1968 Nữ Hà Nam
3 Nguyễn Thị Quyết Tâm 20/12/1958 Nữ TP Hồ Chí Minh NQ số 689/NQ-UBTVQH14 ngày 04/5/2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Huỳnh Thanh Tạo 15/5/1961 Nam Hậu Giang
5 Nguyễn Dương Thái 17/2/1962 Nam Hải Dương
6 Trần Sỹ Thanh 16/3/1971 Nam Lạng Sơn Công văn số 5616-CV/VPTW ngày 22/12/2017 thông báo Bộ Chính trị phân công thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 để giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
7 Lê Kim Toàn 5/5/1965 Nam Bình Định
8 Nguyễn Hữu Toàn 30/10/1968 Nam Lai Châu
9 Cao Văn Trọng 9/9/1961 Nam Bến Tre
10 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang phân công giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 01/6/2019.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10