Lượt truy cập: 13144812
Người online: 326
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Bá Sơn 20/4/1963 Nam TP Đà Nẵng
2 Phan Huỳnh Sơn 1/1/1963 Nam An Giang
3 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang
4 Nguyễn Văn Thao  (Nguyễn Hoàng Thao) 26/10/1963 Nam Bình Dương Công văn số 126/VP ngày 11/7/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương thông báo thay đổi thông tin của ĐBQH.
5 Dương Văn Thông  (Dương Đình Thông) 14/6/1964 Nam Bắc Giang Ngày 06/12/2018: Chủ tịch nước có Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Dương Đình Thông
6 Lê Thị Thủy 7/1/1964 Nữ Hà Nam Ngày 09/9/2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Hải Dương đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đối với bà Lê Thị Thủy.
7 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1977 Nữ Bắc Kạn
8 Phạm Thị Thanh Thủy 22/10/1974 Nữ Thanh Hoá QĐ số 943/QĐ-ĐCT ngày 30/12/2016 chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay đổi chức vụ theo thông báo tại công văn số 42 ngày 06/9/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
9 Võ Đình Tín 3/10/1965 Nam Đắk Nông
10 Hoàng Thị Thu Trang 11/10/1981 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10