Lượt truy cập: 13379685
Người online: 549
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Sùng A Hồng 5/12/1962 Nam Điện Biên
2 Trần Văn Huynh  (Huệ Tín) 10/1/1952 Nam Kiên Giang
3 Phan Nguyễn Như Khuê 26/9/1964 Nam TP Hồ Chí Minh Quyết định số 2368- QĐNS/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
4 Đỗ Thị Lan 17/11/1967 Nữ Quảng Ninh
5 Phạm Khánh Phong Lan 17/5/1970 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Phước Lộc 31/1/1970 Nam TP Hồ Chí Minh Quyết định số 866-QĐNS/TW ngày 18/9/2018
7 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
8 Nguyễn Hoàng Mai 3/5/1965 Nam Tiền Giang
9 Lê Thị Nguyệt 2/6/1963 Nữ Vĩnh Phúc
10 Vũ Thị Nguyệt 11/12/1983 Nữ Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10