Lượt truy cập: 12504581
Người online: 93
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm  (Đặng Minh Châu) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Thị Bích Nhiệm 6/6/1973 Nữ Yên Bái
3 Lê Hữu Phước 28/2/1961 Nam Bình Dương
4 Dương Trung Quốc 2/6/1947 Nam Đồng Nai
5 Lê Thị Tám 10/8/1964 Nữ Nghệ An
6 Nguyễn Thành Tâm 20/11/1974 Nam Tây Ninh
7 Phạm Minh Tấn 9/5/1963 Nam Đắc Lắk
8 Trần Văn Tấn 15/12/1959 Nam Tiền Giang
9 Trịnh Ngọc Thạch 14/9/1957 Nam TP Hà Nội
10 Hoàng Đức Thắm 15/8/1957 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10