Lượt truy cập: 14093492
Người online: 192
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái
2 Trần Thị Thanh Lam 29/9/1979 Nữ Bến Tre NQ 696/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bến Tre
3 Ngàn Phương Loan 10/12/1988 Nữ Lạng Sơn
4 Phan Viết Lượng 1/2/1967 Nam Bình Phước
5 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
6 Tăng Thị Ngọc Mai 17/3/1968 Nữ Trà Vinh
7 Nguyễn Thị Việt Nga 29/9/1976 Nữ Hải Dương
8 Trần Thị Vĩnh Nghi 10/12/1983 Nữ TP Cần Thơ
9 Huỳnh Cao Nhất 29/11/1970 Nam Bình Định
10 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10