Lượt truy cập: 13155642
Người online: 157
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ Gia Lai
2 Trần Văn Quý 28/7/1962 Nam Hưng Yên
3 Nguyễn Văn Quyền 11/12/1953 Nam TP Cần Thơ
4 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình
5 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
6 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
7 Nguyễn Tạo 16/6/1963 Nam Lâm Đồng
8 Lê Xuân Thân 2/5/1961 Nam Khánh Hoà
9 Ngô Trung Thành 29/1/1975 Nam Đắk Lắk
10 Đỗ Ngọc Thịnh 10/1/1960 Nam Khánh Hoà

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10