Lượt truy cập: 12703280
Người online: 87
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Long 25/5/1954 Nam Đắk Nông
2 Đặng Đình Luyến 3/3/1957 Nam Khánh Hoà
3 Phan Trung Lý 20/12/1954 Nam Nghệ An
4 Ngô Văn Minh 5/9/1959 Nam Quảng Nam
5 Nguyễn Thị Bạch Ngân 10/2/1964 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Nguyễn Văn Pha 24/10/1961 Nam Nam Định
7 Phan Văn Quý 20/1/1954 Nam Nghệ An
8 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
9 Đinh Xuân Thảo 15/3/1954 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Ngọc Thiện 27/3/1959 Nam Thừa Thiên - Huế

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10