Lượt truy cập: 12504840
Người online: 203
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
2 Y Mửi  (Rơ Châm H`MưiH) 20/12/1959 Nữ Kon Tum
3 Triệu Mùi Nái  (Triệu Thị Nái) 12/4/1964 Nữ Hà Giang
4 Quàng Thị Nguyên 19/1/1984 Nữ Sơn La
5 A Nhin  (Hà Sơn Nhin) 10/4/1954 Nam Gia Lai
6 Y Khút Niê 5/7/1960 Nam Đắc Lắk
7 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn
8 Điểu K` Rứ 3/2/1960 Nam Đắk Nông
9 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
10 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10