Lượt truy cập: 13391456
Người online: 228
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bố Thị Xuân Linh 1/3/1970 Nữ Bình Thuận
2 Lưu Đức Long 23/5/1963 Nam Vĩnh Phúc
3 Đinh Thị Hồng Minh 11/4/1970 Nữ Quảng Ngãi
4 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Quảng Trị
5 Ngô Tuấn Nghĩa 20/4/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Y Nhàn 26/7/1983 Nữ Kon Tum
7 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng
8 Y Khút Niê  (Ama Sa Ly) 5/7/1960 Nam Đắk Lắk
9 Hồ Văn Niên 15/10/1975 Nam Gia Lai
10 A Pớt 5/10/1963 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10