Lượt truy cập: 12504594
Người online: 104
   Kết quả tìm được: 30    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Ngọc Ngưu 14/7/1954 Nam Điện Biên
2 Nguyễn Văn Phụng 16/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Đình Quyền 6/8/1958 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Sơn 20/6/1957 Nam TP Hà Nội
5 Trần Đình Sơn 14/2/1958 Nam Đắc Lắk
6 Lương Văn Thành 24/6/1960 Nam TP Hải Phòng
7 Phạm Xuân Thường 16/5/1956 Nam Thái Bình
8 Ngô Minh Tiến 7/10/1962 Nam Bắc Giang
9 Vũ Xuân Trường 24/9/1954 Nam Nam Định
10 Trần Dương Tuấn 8/5/1961 Nam Bến Tre

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10