Lượt truy cập: 13423635
Người online: 379
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Nghệ An Ngày 31/10/2017, UBTVQH đã ban hành NQ số 446/NQ-UBTVQH14 về việc điều động, phê chuẩn ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT của Quốc hội từ ngày 01/11/2017.
2 Nghiêm Vũ Khải 20/9/1953 Nam TP Hải Phòng
3 Trần Thị Quốc Khánh 1/9/1959 Nữ TP Hà Nội
4 Nguyễn Sĩ Lâm 1/12/1963 Nam An Giang
5 Nguyễn Thị Lan 10/5/1974 Nữ TP Hà Nội
6 Trương Thị Yến Linh 21/5/1982 Nữ Cà Mau
7 Trần Văn Minh 7/12/1961 Nam Quảng Ninh
8 Lê Công Nhường 2/6/1963 Nam Bình Định
9 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ
10 Trịnh Ngọc Phương 7/8/1970 Nam Tây Ninh Theo Công văn số 536/ĐĐBQH ngày 15/10/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10