Lượt truy cập: 13409568
Người online: 218
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Hằng 12/7/1972 Nữ Bắc Ninh
2 Tôn Ngọc Hạnh 29/8/1980 Nữ Bình Phước
3 Trương Thị Bích Hạnh 28/10/1975 Nữ Bình Dương
4 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
5 Nguyễn Thanh Hiền 2/9/1961 Nam Nghệ An
6 Phạm Thị Minh Hiền 16/11/1978 Nữ Phú Yên
7 Trần Thị Hiền 22/12/1974 Nữ Hà Nam
8 Phạm Như Hiệp 10/8/1965 Nam Thừa Thiên - Huế
9 Dương Xuân Hòa 15/8/1961 Nam Lạng Sơn
10 Lê Thị Thu Hồng 31/7/1970 Nữ Bắc Giang 16/1/2019: Được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, được phê chuẩn từ 29/1/2019.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10