Lượt truy cập: 14093588
Người online: 65
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Hồng Hà 10/10/1966 Nữ Ninh Thuận
2 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Bạc Liêu
3 Nguyễn Thanh Hải 30/3/1970 Nam Tiền Giang
4 Hoàng Thị Hoa 25/9/1962 Nữ Bắc Giang
5 Nguyễn Thị Mai Hoa 22/4/1967 Nữ Đồng Tháp
6 Trần Thị Phương Hoa 9/5/1975 Nữ TP Hà Nội
7 Nguyễn Hội  (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) 1/12/1942 Nam Thừa Thiên - Huế Đã viên tịch ngày 08-11-2016
8 Triệu Thế Hùng 14/8/1971 Nam Hải Dương Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN từ ngày 16/11/2018
9 Nguyễn Quốc Hưng 23/11/1961 Nam TP Hà Nội
10 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10