Lượt truy cập: 12504617
Người online: 122
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Hải 18/8/1959 Nam Bình Thuận
2 Hoàng Thị Hoa 25/9/1962 Nữ Bắc Giang
3 Lê Văn Học 2/7/1955 Nam Lâm Đồng
4 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
5 Phạm Quang Khải 4/11/1954 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2014 theo Quyết định số 1408-QĐNS/TW ngày 01/12/2014
6 Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim) 23/3/1953 Nam Quảng Ngãi
7 Lê Đắc Lâm 10/1/1958 Nam Bình Thuận
8 Nguyễn Phước Lộc 31/1/1970 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Ngô Thị Minh 26/1/1964 Nữ Quảng Ninh
10 Phạm Thị Hồng Nga 29/1/1961 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10