Lượt truy cập: 13423266
Người online: 265
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đào Thanh Hải 14/3/1962 Nam TP Hà Nội
2 Triệu Tuấn Hải 15/2/1972 Nam Lạng Sơn
3 Bùi Đức Hạnh 3/11/1960 Nam Thừa Thiên - Huế
4 Nguyễn Minh Hoàng 16/5/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Sỹ Hội 19/5/1960 Nam Nghệ An
6 Nguyễn Thanh Hồng 8/6/1960 Nam Bình Dương
7 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá Theo Công văn số 42/VPĐĐBQH ngày 06/9/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
8 Nguyễn Hải Hưng 22/3/1966 Nam Hải Dương
9 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam Khánh Hoà Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân
10 Trần Việt Khoa 10/5/1965 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10