Lượt truy cập: 13795698
Người online: 229
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phùng Văn Hùng 6/4/1960 Nam Cao Bằng
2 Vũ Tiến Lộc 1/1/1960 Nam Thái Bình
3 Nguyễn Phi Long 12/3/1976 Nam Bình Định Ngày 09/1/2018: Ban Chấp hành TW có Quyết định số 659-QĐNS/TW luân chuyển và chỉ định đ/c Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21/3/2018: được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ngày 08/5/2018: NQ 498/UBTVQH14 chuyển sinh hoạt của ông Nguyễn Phi Long từ Đoàn ĐBQH Bình Dương đến Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định
4 Đinh Đăng Luận 25/8/1963 Nam Yên Bái
5 Đoàn Thị Thanh Mai 13/11/1971 Nữ Hưng Yên
6 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng Công văn số 5614-CV/VPTW ngày 22/12/2017 về nhân sự (mật). Bộ Chính trị có Quyết định số 641 ngày 22/12/2017
7 Trần Hoàng Ngân 26/10/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Thanh Nghị 12/8/1976 Nam Kiên Giang
9 Phạm Trọng Nhân 20/3/1972 Nam Bình Dương
10 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Đắk Lắk NQ bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu từ 01/11/2018.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10