Lượt truy cập: 12703307
Người online: 114
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Chu Sơn Hà 25/8/1956 Nam TP Hà Nội
2 Phạm Văn Hà 1/9/1960 Nam Nghệ An
3 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
4 Trần Thanh Hải 20/10/1963 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Lê Minh Hiền 21/7/1963 Nữ Khánh Hoà
6 Nguyễn Kim Hồng 25/9/1959 Nam Đồng Tháp
7 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
8 Nguyễn Doãn Khánh 15/8/1956 Nam Phú Thọ
9 Lê Dân Khiết 19/8/1960 Nữ An Giang
10 Đinh Thị Mai Lan 22/2/1979 Nữ Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10