Lượt truy cập: 13597206
Người online: 96
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng NQ số 701/NQ-UBTVQH14 ngày 30/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện NCLP từ 01/6/2019.
2 Đào Tú Hoa 22/10/1970 Nữ TP Hà Nội
3 Võ Thị Như Hoa 30/8/1967 Nữ TP Đà Nẵng
4 Phạm Văn Hòa 2/10/1962 Nam Đồng Tháp
5 Trương Minh Hoàng 12/6/1962 Nam Cà Mau
6 Trương Phi Hùng 16/6/1977 Nam Long An
7 Ngô Văn Minh 5/9/1959 Nam Quảng Nam Đã mất ngày 16-12-2016
8 Trần Văn Nam 30/8/1963 Nam Bình Dương
9 Trần Hồng Nguyên 26/5/1969 Nữ Bình Thuận
10 Phạm Hồng Phong 22/4/1962 Nam Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10