Lượt truy cập: 13391219
Người online: 103
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Giang 15/7/1988 Nữ Quảng Bình
2 Ksor H’Bơkhăp  (Ksor Phước Hà) 10/4/1982 Nữ Gia Lai
3 Ka H`Hoa 6/11/1987 Nữ Đắk Nông
4 Hứa Thị Hà 18/7/1983 Nữ Tuyên Quang
5 Vương Ngọc Hà 15/9/1977 Nữ Hà Giang
6 Ngọ Duy Hiểu 5/2/1973 Nam TP Hà Nội Ngày 19/5/2017: có Quyết định chuyển công tác về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngày 01/10/2017: được UBTVQH cho thôi làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách. Ngày 25/9/2018: được bầu làm Phó Chủ tịch tại Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
7 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
8 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
9 Hà Thị Lan 4/9/1978 Nữ Bắc Giang
10 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10