Lượt truy cập: 12504613
Người online: 118
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
2 Nguyễn Thị Hải 9/1/1973 Nữ Nghệ An
3 Trương Thị Huệ 28/1/1961 Nữ Thái Nguyên
4 Vi Thị Hương 23/1/1983 Nữ Điện Biên
5 K` KRáh 20/2/1966 Nam Đắk Nông Đã từ trần
6 Nông Thị Lâm 18/8/1963 Nữ Lạng Sơn
7 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
8 Đặng Thị Kim Liên 12/3/1980 Nữ Yên Bái
9 Nông Thị Bích Liên 28/4/1978 Nữ Hà Giang
10 Lù Thị Lừu 2/7/1975 Nữ Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10