Lượt truy cập: 13597158
Người online: 88
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
2 Bùi Đặng Dũng 20/10/1960 Nam Kiên Giang
3 Mai Hồng Hải 19/5/1972 Nam TP Hải Phòng
4 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
5 Hoàng Quang Hàm 3/5/1970 Nam Phú Thọ
6 Đỗ Trọng Hưng 5/12/1971 Nam Thanh Hoá
7 Lê Minh Khái 10/12/1964 Nam Bạc Liêu Đã được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ tại nghị quyết số 47/2017/QH14 tại kỳ họp thứ 4, thôi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/5/2018 (văn bản số 790-CV/ĐĐQH14 ngày 13/4/2018 của Đảng đoàn Quốc hội)
8 Đặng Quốc Khánh 2/9/1976 Nam Hà Giang Quyết định số 1299- QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020
9 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang
10 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10