Lượt truy cập: 14615102
Người online: 233
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Minh Ánh 1/9/1975 Nữ TP Hà Nội
2 Hồ Thanh Bình 6/9/1974 Nam An Giang
3 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
5 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
7 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
8 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
9 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng
10 Triệu Thanh Dung 15/3/1988 Nữ Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10