Lượt truy cập: 12646181
Người online: 145
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Thị Ánh 13/3/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
3 Nguyễn Văn Chiến 2/3/1957 Nam Bắc Ninh
4 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
5 Huỳnh Ngọc Đáng 26/4/1958 Nam Bình Dương
6 Nguyễn Văn Danh 15/5/1962 Nam Tiền Giang
7 Trần Văn Độ  (Trần Thọ Độ) 20/10/1954 Nam An Giang
8 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
9 Trần Tiến Dũng 25/8/1954 Nam Hà Tĩnh
10 Phạm Văn Gòn 20/4/1956 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10