Lượt truy cập: 12652086
Người online: 92
   Kết quả tìm được: 38    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
2 Nguyễn Hữu Đức 20/2/1966 Nam Đồng Tháp
3 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
4 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
5 Trần Văn Hằng 4/3/1953 Nam Nghệ An
6 Bùi Đức Hạnh 3/11/1960 Nam Lào Cai
7 Đỗ Thị Hoàng 24/8/1958 Nữ Quảng Ninh
8 Vũ Xuân Hồng 4/1/1950 Nam Phú Thọ
9 Hà Minh Huệ 8/9/1951 Nam Bình Thuận
10 Đinh Thế Huynh 15/5/1953 Nam Hoà Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10