Lượt truy cập: 14107085
Người online: 142
   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Y Tru Alio 3/9/1959 Nam Đắk Lắk
2 Nguyễn Hoàng Anh 3/6/1963 Nam Cao Bằng Công văn 5612-CV/TW ngày 22/12/2017 của Văn phòng Trung ương về nhân sự (mật). Ngày 25/12/2017, Bộ Chính trị có Quyết định 648 phân công ông Nguyễn Hoàng Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
4 Nguyễn Văn Chương 2/9/1950 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
6 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
8 Lê Thu Hà 26/11/1968 Nữ Lào Cai
9 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
10 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10