Lượt truy cập: 12629183
Người online: 112
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 34    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội
2 Nguyễn Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái
3 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
5 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
6 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
7 Tôn Thị Ngọc Hạnh 18/12/1968 Nữ Đắk Nông
8 Lê Quang Hiệp 28/12/1962 Nam Thanh Hoá
9 Lê Minh Hoan 19/1/1961 Nam Đồng Tháp
10 Huỳnh Minh Hoàng 5/2/1963 Nam Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10