Lượt truy cập: 14431900
Người online: 114
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 56    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
2 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng
3 Võ Văn Bình 25/10/1963 Nam Tiền Giang
4 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
5 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Đắk Lắk
6 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
7 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
8 Nguyễn Thị Thu Hà 27/5/1970 Nữ Ninh Bình từ tháng 4/2020
9 Lữ Thanh Hải 21/7/1968 Nam Khánh Hoà
10 Bùi Thu Hằng 1/2/1971 Nữ Hoà Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10