Lượt truy cập: 12625986
Người online: 191
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thu Anh 28/8/1974 Nữ Lâm Đồng
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Trần Văn Bản 10/10/1950 Nam Bình Định
4 Nguyễn Thanh Bình 6/8/1955 Nam Vĩnh Long
5 Phạm Đức Châu 4/1/1959 Nam Quảng Trị
6 Đặng Thị Kim Chi 23/5/1963 Nữ Phú Yên
7 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
8 Linh mục Trần Mạnh Cường 25/10/1942 Nam Đắc Lắk
9 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/6/1959 Nữ TP Hà Nội
10 Cù Thị Hậu 1/10/1944 Nữ Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10