Lượt truy cập: 12629029
Người online: 113
  • ĐBQH KHÓA XIII
  • Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
2 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
3 Thạch Thị Dân 12/6/1970 Nữ Trà Vinh
4 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng
5 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Trần Minh Diệu 7/10/1958 Nam Quảng Bình
7 Huỳnh Tuấn Dương 27/1/1962 Nam Hải Dương
8 Khúc Thị Duyền 28/5/1961 Nữ Thái Bình
9 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Hoà Bình
10 Phạm Thị Hải 12/12/1959 Nữ Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10