Lượt truy cập: 14065039
Người online: 138
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Doãn Anh 10/10/1967 Nam Nghệ An Ngày 18/4/2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Tp Hà Nội về Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đối với ông Nguyễn Doãn Anh để phù hợp với địa bàn công tác mới.
2 Nguyễn Trọng Bình 15/5/1965 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang
4 Nguyễn Hữu Cầu 20/11/1962 Nam Nghệ An
5 Ngô Minh Châu 5/4/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Hoàng Đình Chung 24/2/1966 Nam Tây Ninh
7 Sùng Thìn Cò 13/6/1959 Nam Hà Giang
8 Lâm Quang Đại 17/4/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Văn Được 10/12/1946 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10