Lượt truy cập: 12628995
Người online: 87
   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Ngọc Bình 10/12/1957 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Quang Cường 26/1/1965 Nam TP Hải Phòng
3 Phùng Khắc Đăng 15/8/1945 Nam Sơn La
4 Lê Văn Hoàng 20/10/1959 Nam TP Đà Nẵng
5 Nguyễn Thanh Hồng 8/6/1960 Nam Bình Dương
6 Ngô Văn Hùng 21/5/1956 Nam Lào Cai
7 Nguyễn Hữu Hùng 28/11/1954 Nam Tiền Giang
8 Phạm Hồng Hương 10/5/1959 Nam Hải Dương
9 Nguyễn Minh Kha 12/2/1958 Nam TP Cần Thơ
10 Nguyễn Văn Khánh 14/10/1956 Nam Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10