Lượt truy cập: 14266104
Người online: 61
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Quốc Anh 15/9/1961 Nam Gia Lai
2 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
3 Huỳnh Thanh Cảnh 10/11/1961 Nam Bình Thuận
4 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh
5 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
6 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
7 Phan Việt Cường 10/8/1963 Nam Quảng Nam
8 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
9 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
10 Phạm Quang Dũng  (Phạm Văn Nấng) 12/4/1954 Nam Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10