Lượt truy cập: 14474244
Người online: 153
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
2 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
3 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
4 Trần Văn Cường 10/11/1964 Nam Đồng Tháp
5 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
6 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
7 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
8 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
9 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
10 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng NQ số 701/NQ-UBTVQH14 ngày 30/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện NCLP từ 01/6/2019.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10